DE BELGIAN MEDICINES VERIFICATION ORGANISATION (BEMVO)

BeMVO vzw is de organisatie in België, specifiek voor FMD opgericht, die het ganse traject in goede banen leidt.

BeMVO staat in voor de bouw en beheer van het technisch systeem voor de opvolging en validatie van codes voor geneesmiddelen. De leden van BeMVO zijn Medaxes (generische, biosimilar en zelfzorg geneesmiddelenindustrie), pharma.be (innovatieve geneesmiddelenindustrie), Bachi (industrie voorschriftvrije geneesmiddelen), BAPI (parallelle import geneesmiddelenindustrie), APB (zelfstandige officina-apothekers), Ophaco (coöperatieve apotheken), NVGV (groothandelaar-verdelers) en BVZA (ziekenhuisapothekers).

BEMVO VISIE

BeMVO zorgt voor een veilige en betrouwbare farmaceutische toeleveringsketen in België, ondersteund door een robuust Nationaal Geneesmiddelen Verificatiesysteem (NMVS).
We streven ernaar de implementatie van de Falsified Medicines Directive (FMD) te optimaliseren en tegelijkertijd de mogelijkheden binnen het wettelijke kader te verkennen.

BEMVO MISSIE

Het is de missie van BeMVO om de farmaceutische toeleveringsketen te beschermen door middel van de effectieve implementatie van de Falsified Medicines Directive (FMD).
We zetten ons in om de gegevens zo goed mogelijk te beveiligen en ongeoorloofd gebruik van informatie te voorkomen.
Bovendien erkennen we het belang van het verstrekken van relevante en waardevolle gegevens die momenteel beschikbaar zijn of mogelijk beschikbaar kunnen worden gesteld aan autoriteiten, in overeenstemming met de gedelegeerde verordening, ten behoeve van farmaco-epidemiologie en farmaco-surveillance.
Door het publiek te sensibiliseren, willen we de aandacht vestigen op de beschermende maatregelen die het Nationaal Geneesmiddelen Verificatiesysteem (NMVS) biedt wanneer patiënten geneesmiddelen kopen in Belgische apotheken of ziekenhuizen.

STAKEHOLDERS

pharma.be

Ann Adriaensen - Voorzitter

Pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, is de koepelorganisatie van een 130-tal innovatieve farmaceutische bedrijven actief in België die zich richten op het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, zowel voor humaan als veterinair gebruik. Als volwaardige partner van artsen, apothekers, ziekenhuizen, overheden en andere gezondheidspartners, streeft pharma.be naar de bevordering van een betere gezondheidszorg.

apb - algemene pharmaceutische bond association pharmaceutique belge

Michael Storme - Vice-voorzitter

APB is de nationale federatie van zelfstandige apothekers. De missie van APB is het stimuleren, ontwikkelen en promoten van de toegevoegde waarde van de apotheker en zo bij te dragen aan een betere volksgezondheid door de gezondheid en belangen van de patiënt centraal te stellen.

bachi - Belgian selfcare industry association

Marc Gryseels - Penningmeester

BACHI is de Belgische vereniging van de zelfzorgindustrie die fabrikanten van OTC-geneesmiddelen en gezondheidsproducten omvat die in de apotheek worden verkocht. BACHI streeft naar erkenning voor de sociaaleconomische rol van zelfzorg door rekening te houden met de belangen van de volksgezondheid, de gezondheidswerkers en de leden van de vereniging.

Medaxes - organisation of the Belgian generic and biosimilar pharmaceutical industry.

Antoon Daneels - Bestuurslid

Medaxes is de organisatie van de Belgische generische en biosimilar farmaceutische industrie. Medaxes biedt haar leden advies op maat en zet zich in voor een gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk is.

ABPH-BVZA (Belgian association of hospital pharmacists)

Marc De Schepper - Bestuurslid

ABPH-BVZA (Belgische vereniging van ziekenhuisapothekers) is een beroepsvereniging die de Belgische ziekenhuisapothekers vertegenwoordigt op nationaal en internationaal niveau.

Paul Perdieus - Bestuurslid

OPHACO - ASSOCIATION OF COOPERATIVE PHARMACIES OF BELGIUM- is een erkende beroepsvereniging van coöperatieve apotheken. De doelstellingen van OPHACO omvatten de kwaliteit, doeltreffendheid, veiligheid en toegankelijkheid van geneesmiddelengebruik tegen de economisch meest geschikte prijs voor de patiënt.

nvgv angr

Céline Driesen - Bestuurslid

Onze farmaceutische sector bestaat uit groothandelaars-distributeurs van geneesmiddelen die ofwel privé ofwel in coöperaties van apotheken georganiseerd zijn. Zij verzorgen de dagelijkse distributie van geneesmiddelen naar de apotheken in België. Deze bedrijven zijn binnen Comeos gegroepeerd in de Nationale Vereniging van Groothandelaars in Geneesmiddelen (NVGV).

BAPIE

Tanguy Schmitz - Bestuurslid

Een van de doelstellingen van BAPIE is het vrij verkeer van geneesmiddelen te waarborgen en pogingen tegen te gaan om de keuzevrijheid van de consument te beperken door middel van handelsstromen.

BEMVO TEAM

Philippe Coene - General Manager Bemvo
Anne Carion - Admin Bemvo
Evelyne Goudezeune - QA Manager Bemvo

Philippe Coene

Anne Carion

Evelyne Goudezeune

General Manager

Admin

QA Manager

Yasmine Scholliers - Customer Service Bemvo
Kelly De Waegeneer - Customer Service Bemvo

Yasmine Scholliers

Kelly De Waegeneer

Customer Support

Customer Support